2009:10 - Inventering och uppföljning av hotade bokskogsarter samt bedömning av biotopstatus

Denna rapport har tagits fram som en del av arbetet med ”Åtgärdsprogram för 6 hotade bokskogsarter”. Bokskogar med en god tillgång på gamla träd och död ved är en sällsynt miljö i landskapet idag. Detta har medfört att de arter som ingår i detta åtgärdsprogram har trängts undan och bedöms idag som hotade. Innan praktiska åtgärder sätts in för att förbättra förutsättningarna för arterna behöver en bedömning göras av statusen för arterna och lokalerna. Denna rapport kommer att ligga till grund för detta arbete. Åtgärdsprogrammet ingår i den storsatsning för hotade växter och djur som Naturvårdsverket genomför i samarbete med länsstyrelserna med syfte att till år 2015 minska antalet hotade arter med 30%.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_10&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss