Genetisk variation i populationer av flytsvalting

I samband med framtagande av ett åtgärdsprogram för bevarande av flytsvalting fick Tomas Bryngelsson år 2004 i uppdrag av naturvårdsenheten, Länsstyrelsen i Halland att undersöka den genetiska variationen mellan och inom populationer av flytsvalting från de svenska lokalerna. Insamling av material för dessa studier gjor- des av Mats Gustafsson i samband med en beståndsinventering under hösten 2004. I föreliggande rapport redogörs för de molekylära arbetena samt på vilket material de har baserats.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__3&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss