Förekomst och beståndsutveckling av flytsvalting

År 2004 fick Mats Gustafsson i uppdrag av naturvårdsenheten, Länsstyrelsen i Halland att närmare undersöka förekomsten av flytsvalting på de svenska lokalerna med avseende på ståndortsförhållanden, populationsstruktur och beståndsutveckling. I föreliggande rapport redogörs för den fältverksamhet som genomförts under växtsäsongen 2004.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__2&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss