2008:18 - Inventering och uppföljning av bokporlav, Pertusaria velata, i Sverige 2008

Denna rapport baseras på de inventeringar av bokporlav som genomförts av Andreas Malmqvist och Örjan Fritz på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län under 2008. Syftet med inventeringen har varit att kartlägga artens utbredning och status i landet, samt att ta fram en metod för uppföljning av arten. Inventeringarna har utförts som ett led i arbetet inom åtgärdsprogrammet för bevarandet av sex hotade bokskogsarter. Åtgärdsprogrammet ingår i den storsatsning för hotade växter och djur som Naturvårdsverket genomför i samarbete med länsstyrelserna med syfte att till år 2015 minska antalet hotade arter med 30 %. Åtgärdsprogram har visat sig vara framgångsrika verktyg för att förbättra situationen för hotade arter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_18&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss