2007:23 - Verksamhetstillsyn av två kommuner

Verksamhetstillsyn av två kommuner i Halland. Systematiskt kvalitetsarbete, avvikelsehantering inklusive klagomål inom äldreomsorgen i Falkenberg och Kungsbacka. Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Göteborg och Länsstyrelsens i Hallands län sociala enhet genomför regelbundet samordnade granskningar av utvalda områden inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Avsikten är att få en bild av hur vård och omsorg fungerar med fokus på viktiga frågor som rör den enskildes möjligheter att få sina sociala och medicinska behov tillgodosedda utifrån ett helhetsperspektiv. Under 2007 har en i förväg aviserad granskning genomförts vid 16 enheter inom olika delar av vård och omsorg för äldre i Falkenbergs och Kungsbacka kommuner i Halland.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_23&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss