2007:18 - Miljögifter i ägg av sydlig kärrsnäppa (Calidris alpina schinzii) från Båtafjorden, Halland

Den sydliga kärrsnäppan har minskat kraftigt i antal; särskilt i länderna runt Östersjön (inklusive Sverige). I denna rapport utvärderas om förhöjda halter av klorerade kolväten påverkar häckningsframgången hos denna hotade vadare. Okläckta ägg samlades in vid Båtafjorden, Halland, och koncentrationen bestämdes av PCB och sju olika pesticider: HCB, α-HCH, γ-HCH, DDE, HEOD, TDE och DDT. TDE och DDT detekterades inte i något av äggen, och halterna av övriga ämnen var relativt låga. Första kullar innehöll i genomsnitt högre halter av PCB och HCB än andra kullar (omläggningar), vilket indikerar att miljögifterna som en hona anrikat före äggläggningen ett visst år framför allt deponeras i hennes första kull för det året.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_18&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss