2007:14 - Anmälan om missförhållanden 14 kap 2 § SoL och 24 a § LSS

Länsstyrelsen har i en tidigare rapport, år 2000, redovisat länets kommuners och berörda enskilda verksamheters arbete med att skapa rutiner för så kallade Lex Sarah-anmälningar. I rapporter år 2002 respektive 2004 redovisades antalet Lex Sarah-anmälningar under åren 2001, 2002 och 2003 samt tillämpade rutiner för sådana anmälningar. I denna rapport, för vilken socialkonsulent Kerstin Mösch Magnusson svarar, redovisas antalet Lex Sarah-anmälningar i länet under åren 2004, 2005 och 2006 samt vissa uppgifter om de i kommunerna och hos berörda enskilda verksamheter tillämpade rutinerna för sådana anmälningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_14&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss