2006:24 - Vad har hänt med Hallands hagar?

Under perioden 1987 – 1991 inventerades sammanlagt 6 325,5 hektar ängs- och hagmarker (ÄoH) fördelat på 563 områden i Hallands län. En ny inventering av ängs- och betesmarker (ÄoB) genomfördes under perioden 2002 – 2004. Man inventerade då 6 160 hektar fördelade på 1 536 områden i Hallands län. I denna uppföljande inventering tog man med alla de tidigare objekten samt alla skiften med åtgärdsplan, betesmarker med yttäckande fornlämningar och nyckelbiotoper med hävdgynnade naturtyper. Ett fåtal områden inventerades också efter inkomna tips från andra källor. I denna rapport jämförs de båda inventeringarna med varandra.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_24&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss