2004:25 - Hördalen Veteran Oak Survey & Arboricultural Management Plan

Under maj 2004 genomfördes en inventering av gamla ekar i Hördalen. Syftet med trädinventeringen var bl.a. att fotografera och lokalisera alla gamla ekar (s.k. ”Veteran oaks”) i området samt att samla in uppgifter om trädens tillstånd och mängden substrat och element som är knutna till träden enligt ”English Nature Specialist Survey Method” (SSM). Denna metod innefattar även en bedömning av trädens tillstånd och när träden förväntas bli så försvagade att de dör eller kollapsar. I uppdraget ingick också att upprätta enskilda skötselplaner för varje inventerat träd samt att ge generella skötselrekommendationer. I inventeringen noterades 63 levande och 11 döda gamla ekar. 66 % var ek (Querqus robur) och 20 % var bergek (Querqus petraea) medan övriga 14 % var Querqus sp.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_25&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss