2004:20 - Kemisk effektuppföljning i kalkade vattendrag och sjöar inom Hallands län 2003

Länsstyrelsen genomför årligen ett stort antal vattenkemiska provtagningar som en del av kalkeffektuppföljningen. Effektuppföljningen bedrevs under 2003 enligt det program som gällt för perioden 1999 - 2003. Det innebär vattenprovtagning på 338 stationer med varierande frekvens. I denna rapport redovisas den vattenkemiska utvecklingen för perioden 1998 - 2003 på 142 av dessa stationer. Från och med 2004 har en revidering skett av effektuppföljningsprogrammet i samband med att den nya åtgärdsplanen för kalkning börjat gälla. Vattenföringen var relativt låg 2003 och därmed var det ett lägre försurningstryck, vilket resulterade i god måluppfyllelse.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_20&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss