2004:03 - Miljöövervakning av sanddynsmiljöer i Skåne och Halland med hjälp av flygbildstolkning

Kustnära dyner och andra sandiga miljöer har under lång tid uppmärksammats av naturvårdande myndigheter. Fokus har legat på fältskikt och vegetationstäcke och hur man på bästa sätt förhindrar sandflykt. Denna fråga har i sin tur sin förankring i ett, i historiskt perspektiv, överutnyttjat landskap där överexploatering av en knapphändig skogsresurs och för högt betestryck ledde till stora erosionsproblem. Under slutet av 1800-talet planterades stora arealer av de uppkomna flygsandfälten igen med främst tallskog för att få stopp på sanddriften, åtgärder som var effektiva. Under efterkrigstiden då sol och bad i allt större omfattning blev ett folknöje ansågs de stora skarorna av badgäster på vissa håll förvärra erosionsproblemen. På flera håll inleddes aktiva åtgärder för att binda sanden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_03&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss