2003:07 - Den halländska skogen - människa och mångfald: En underlagsrapport till en regional strategi för skogsskydd

Den sydsvenska lövskogen är den mest artrika naturtypen i landet och hyser också det största antalet rödlistade arter. Endast en liten andel av de värdefulla lövskogarna är idag skyddad. Lövskogarna i sydligaste Sverige tillhör den nemorala zonen där sommargröna lövskogar ursprungligen dominerat. Mer än 80 procent av jordens nemorala skogar har utplånats av människan och de tillhör därmed ett av jordens mest hotade ekosystem. Den sydsvenska ädellövskogen befinner sig med all sannolikhet i den kritiska fas då mindre än 20 procent av den ursprungliga livsmiljön finns kvar och utdöendet av arter ökar kraftigt. Under de senaste 200 åren har 98 procent av den äldre ädellövskogen (> 130 år), som har störst betydelse för den biologiska mångfalden, försvunnit från de tre sydligaste länen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_07&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss