2001:21 - Inventering av marina makroalger i Halland 1997: Lilla Middelgrund

Makroalgfloran vid Lilla Middelgrund i mellersta Kattegatt har inventerats under sommaren 1997. Området består av en grundplatå beläget i utsjön ca 20 km från svenska kusten. Genom det relativt stora avståndet till kusten är siktdjupet större och salthalten högre vid utsjögrundet på grund av lägre naturlig turbiditet i vattnet och en mindre inverkan av den Baltiska ytströmmen. Grundplatån omfattar stora arealer inom den fotiska zonen (6-30 m) för makroalger, och hyser genom den stora variationen av bottensubstrat en frodig och divers algflora. I Jämförelse med svenska förhållanden så påminner floran om den i mellersta och norra Bohuslän.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_21&context=24