2001:16 - Förekomst av vedlevande insekter i Biskopstorp i Halland

I Biskopstorp i mellersta Halland finns en av landets mest intressanta bokskogar. Inventeringar av särskilt lavar har visat på många skyddsvärda arter. De första entomologiska undersökningarna gjordes 1993 av Rickard Andersson och Sven G.Nilsson och följdes upp året därpå. De fann ett oväntat stort antal sällsynta och hotade vedskalbaggar vilket indikerar en ovanligt lång kontinuitet av opåverkad bokskog. Under 1997-1999 fortsatte Länsstyrelsen inventeringarna med hjälp av uppmonterade s k fönsterfällor vilka samlar upp flygande individer. Även dessa fångster gav ett stort och intressant material med flera högst märkliga fynd. De olika insamlingarna har resulterat i ett stort antal rödlistade vedlevande insekter. Denna rapport presenterar resultaten av inventeringarna under de 5 åren.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_16&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss