2001:15 - Nedfallsmätningar i Hallands län

På uppdrag av Referensgruppen för luftvård i Halland, genom Länsstyrelsen, har ALcontrol i samarbete med Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) sedan 1996 genomfört kemiska analyser samt utvärdering av resultaten inom programmet för nedfallsmätningar i Hallands län. Mätningarna utförs vid åtta lokaler i länet. Nedfallet mäts dels som våtdeposition på öppet fält, dels som summan av våt- och torrdeposition (krondropp) i skog. Dessutom tas prov på markvatten i alla provytorna. Skogsvårdsstyrelsen och Länsstyrelsen utför nederbörds- resp. markvattenprovtagningen. Mätningar har pågått i denna form i Halland sedan 1987 men 1996 förändrades programmet, genom att de gamla provytorna, med ett undantag, ersattes med nya.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_15&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss