2001:02 - Översyn av Hallandsås nordsluttning: Biologiskt värdefulla områden

Hallandsås nordsluttningar ligger i den allra sydligaste delen av Halland, och delas nära nog av E6:an mellan Hallands län (östra delen) och Skåne län (västra delen). Nordsluttningarna är kända för skogsområden med lövskogar på kalkrik mark, källor, bäckdalar och raviner. Många rödlistade arter och hotade eller sårbara biotoper finns i området. Sammantaget har de naturvärden som Hallandsåsen representerar få motsvarigheter och finns endast i en mycket begränsad del av landet. Orsakerna till den unika biologiska mångfalden består bl.a. i en kalkhaltig morän, fördelaktig hydrologi, lång kontinuitet av lövträd samt en topografisk hydrologi med t.ex. sprickdalar och raviner. Även för friluftsliv och kulturmiljövård är värdena mycket höga.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_02&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss