2000:11 - Provfiskade sjöar i Hallands län 2000: Biologisk effektuppföljning av kalkade sjöar

Under 2001 provfiskades sammanlagt nio sjöar enligt Sötvattenlaboratoriets standardiserade metodik. Dessuotm provfiskades två kalkreferenssjöar utanför det fastställda provfiskeprogrammet. Syftet var att beskriva fiskbeståndens utveckling i sjöarna. Utvärdering av kalkningens effekter på fiskfaunan har gjorts genom att jämföra 1999 års provfiskeresultat med äldre provfisken. Vidare har målsättningen med provfiskena varit att dessa vid behov skall kunna utgöra underlag för en förbättrad kalkningsstrategi. De provfiskade sjöarna är belägna i Hylte, Falkenberg, och Kungsbacka kommuner. Sammanlagt 11 arter påträffades av vilka abborre , mört och gädda var de vanligast förekommande. Abborre och mört fångades i alla undersökta sjöar medan gädda fångades i 78 % av sjöarna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2000
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2000_11&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss