1998:9 Landskapshistoriskt innehåll

Denna rapport redovisar en fördjupning av kulturmiljövårdens del inom länsstyrelsens projekt "Värdebeskrivning av kustområdet i Halland - ett regionalt planeringsunderlag för områden av riksintresse enligt 3 kap NRL" (publicerat i Länsstyrelsens meddelande 1997:4). Projektet leddes av dåvarande länsarkitekt Ingegärd Widerström. Arbetet har som utgångspunkt att inom det tidigare avgränsade kustområdet definiera och beskriva landskapets kulturhistoriska värden utifrån en helhetssyn, dvs att försöka behandla landskapet och den historiska markanvändningen i dess helhet som ett kulturminne i sig och inte endast att beskriva enskilda kulturminnen i landskapet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1998
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1998_9&context=24

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss