Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Verksamhetsplanering och årsredovisning

Länsstyrelsen har en verksamhetsplan som förklarar våra prioriteringar. Vi ska varje år lämna in en årsredovisning till regeringen.

Årsredovisning

Varje år ska länsstyrelserna lämna en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen ska beskriva den verksamhet myndigheten bedriver och innehålla information om resultat- och balansräkning.

Årsredovisningen ska också innehålla en redovisning av uppgifter i länsstyrelseinstruktionen och för de uppdrag och återrapporteringskrav som anges i regleringsbrevet eller i något annat beslut.

Årsredovisning 2020

Länsstyrelsens årsredovisning för 2020 med presentation av vårt arbete under året. Årsredovisningen skickas även till regeringen för en bedömning av departementen.

Årsredovisning 2020

Verksamhetsplanering

Länsstyrelsens verksamhetsplan är en sammanfattning som förklarar Länsstyrelsens prioriteringar och kompletterar andra styrande dokument som instruktion, regleringsbrev och uppdrag.

Verksamhetsplan 2021

Länsstyrelsens verksamhetsplan för 2021 med presentation av vår organisation och länsledningens inledning redovisas i detta dokument.

Här beskrivs Länsstyrelsens vision och roll, den gemensamma
värdegrunden som tillsammans med årets inriktning är grunden för vårt arbete 2021.

Verksamhetsplan 2021

Kontakt

Katarina Gustafsson

Verksamhetsutvecklare

Telefon 0102243204