Verksamhetsplanering och årsredovisning

Länsstyrelsen har en verksamhetsplan som förklarar våra prioriteringar. Vi ska varje år lämna in en årsredovisning till regeringen.

Årsredovisning

Varje år ska länsstyrelserna lämna en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen ska beskriva den verksamhet myndigheten bedriver och innehålla information om resultat- och balansräkning.

Årsredovisningen ska också innehålla en redovisning av uppgifter i länsstyrelseinstruktionen och för de uppdrag och återrapporteringskrav som anges i regleringsbrevet eller i något annat beslut.

Årsredovisning 2021

Länsstyrelsens årsredovisning för året 2021. Länsstyrelsens årsredovisning är uppbyggd för att motsvara kraven i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB).

Årsredovisning 2021 Länk till annan webbplats.

Verksamhetsplanering

Länsstyrelsens verksamhetsplan är en sammanfattning som förklarar Länsstyrelsens prioriteringar och kompletterar andra styrande dokument som instruktion, regleringsbrev och uppdrag.

Verksamhetsplan 2022

Länsstyrelsens verksamhetsplan för 2022 med presentation av Länsstyrelsens
organisation och länsledningens inledning redovisas i detta dokument.
Här beskrivs Länsstyrelsens vision och roll, den gemensamma värdegrunden
som tillsammans med strategisk verksamhetsplan för 2020-2023 och operativ
verksamhetsplan är grunden för vårt arbete 2022.

Verksamhetsplan 2022 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Katarina Gustafsson

Verksamhetsutvecklare

Telefon 0102243204