Verksamhetsplanering och årsredovisning

Länsstyrelsen har en verksamhetsplan som förklarar våra prioriteringar. Vi ska varje år lämna in en årsredovisning till regeringen.

Årsredovisning

Varje år ska länsstyrelserna lämna en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen ska beskriva den verksamhet myndigheten bedriver samt innehålla information om resultat- och balansräkning.

Årsredovisningen ska också innehålla en redovisning av uppgifter i länsstyrelseinstruktionen och för de uppdrag och återrapporteringskrav som anges i regleringsbrevet eller i något annat beslut.

Det är förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag som styr när och hur årsredovisningen ska lämnas in samt vad den ska innehålla.

Årsredovisning 2019

Länsstyrelsens årsredovisning för 2019 med presentation av vårt arbete under året. Årsredovisningen skickas även till regeringen för en bedömning av departementen.

Årsredovisning 2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsredovisning 2018.pdf 2 MB 2020-03-02 13.32
Årsredovisning 2017.pdf 4.7 MB 2018-05-15 10.59
Årsredovisning 2016.pdf 2.7 MB 2018-05-15 10.59
Årsredovisning 2015.pdf 2.1 MB 2018-05-15 10.59
Årsredovisning 2014.pdf 3.2 MB 2018-05-15 10.59
Årsredovisning 2013.pdf 3.5 MB 2018-05-15 10.59
Årsredovisning 2012.pdf 1.5 MB 2018-05-15 10.59
Årsredovisning 2011.pdf 1.4 MB 2018-05-15 10.59
Årsredovisning 2010.pdf 1.3 MB 2018-05-15 10.59

Verksamhetsplanering

Länsstyrelsens verksamhetsplan är en sammanfattning som förklarar Länsstyrelsens prioriteringar och kompletterar andra styrande dokument som instruktion, regleringsbrev och uppdrag.

Verksamhetsplan 2020

Länsstyrelsens verksamhetsplan för 2020med presentation av vår organisation och länsledningens inledning redovisas i detta dokument. Här beskrivs Länsstyrelsens vision och roll, den gemensamma
värdegrunden som tillsammans med årets inriktning är grunden för vårt arbete 2020.

Verksamhetsplan 2020

Kontakt

Katarina Gustafsson

Verksamhetsutvecklare

Telefon 0102243204