Insynsråd

Länsstyrelsen är en enrådighetsmyndighet med insynsråd. Det betyder att landshövdingen är direkt ansvarig inför regeringen och insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Insynsrådet ska vara ett stöd för landshövdingen och verksamheten. Rådet utses av regeringen efter förslag från landshövdingen. Rådet sammanträder cirka 3-4 gånger per år.

Ledamöter

Regeringen har förordnat följande ledamöter i insynsrådet vid Länsstyrelsen i Hallands län från och med den 1 mars 2022:

  • Brittis Benzler, landshövding, ordförande
  • Stephen Hwang, högskolerektor
  • Helene Andersson, regionråd
  • Adnan Dibrani, riksdagsledamot
  • Ulrika Jörgensen, riksdagsledamot
  • Marie Axtelius, regionchef, Företagarna
  • Anders Richardsson, regionordförande, LRF
  • Björn Sjöström, verkställande direktör

Möten med insynsrådet våren 2023

  • 20 mars
  • 15 maj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll-mars-2019.pdf Pdf, 127 kB. 127 kB 2019-06-12 08.36
Protokoll-maj-2019.pdf Pdf, 144.3 kB. 144.3 kB 2019-12-11 13.10
Protokoll-september-2019.pdf Pdf, 44.3 kB. 44.3 kB 2019-12-11 13.10
Protokoll-november-2019.pdf Pdf, 52.3 kB. 52.3 kB 2019-12-18 09.57
Protokoll-juni-2020.pdf Pdf, 148 kB. 148 kB 2020-11-30 13.46
Protokoll-november-2020.pdf Pdf, 147.2 kB. 147.2 kB 2020-11-30 13.46
Protokoll-september-2020.pdf Pdf, 145 kB. 145 kB 2020-11-30 13.46
Protokoll-mars-2021.pdf Pdf, 148.3 kB. 148.3 kB 2021-12-20 10.14
Protokoll-maj-2021.pdf Pdf, 177.5 kB. 177.5 kB 2021-12-20 10.16
Protokoll-september-2021.pdf Pdf, 147.3 kB. 147.3 kB 2021-12-20 10.15
Protokoll-november-2021.pdf Pdf, 145.2 kB. 145.2 kB 2021-12-20 10.15

Kontakt