Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Insynsråd

Länsstyrelsen är en enrådighetsmyndighet med insynsråd. Det betyder att landshövdingen är direkt ansvarig inför regeringen och insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Insynsrådet ska vara ett stöd för landshövdingen och verksamheten. Rådet utses av regeringen efter förslag från landshövdingen. Rådet sammanträder cirka 3-4 gånger per år.

Ledamöter

Regeringen har förordnat följande ledamöter i insynsrådet vid Länsstyrelsen i Hallands län från och med den 1 mars 2020:

 • Brittis Benzler, landshövding, ordförande
 • Stephen Hwang, högskolerektor
 • Lise-Lotte Bensköld-Olsson, regionråd
 • Elisabeth Falkhaven, riksdagsledamot
 • Ulrika Jörgensen, riksdagsledamot
 • Marie Axtelius, regionchef, Företagarna
 • Anders Richardsson, regionordförande, LRF
 • Daniel Sanjay Ohlsson, kulturentreprenör
 • Björn Sjöström, verkställande direktör

Möten med insynsrådet våren 2022

 • 21 mars
 • 16 maj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll-mars-2019.pdf Pdf, 127 kB. 127 kB 2019-06-12 08.36
Protokoll-maj-2019.pdf Pdf, 144.3 kB. 144.3 kB 2019-12-11 13.10
Protokoll-september-2019.pdf Pdf, 44.3 kB. 44.3 kB 2019-12-11 13.10
Protokoll-november-2019.pdf Pdf, 52.3 kB. 52.3 kB 2019-12-18 09.57
Protokoll-juni-2020.pdf Pdf, 148 kB. 148 kB 2020-11-30 13.46
Protokoll-november-2020.pdf Pdf, 147.2 kB. 147.2 kB 2020-11-30 13.46
Protokoll-september-2020.pdf Pdf, 145 kB. 145 kB 2020-11-30 13.46
Protokoll-mars-2021.pdf Pdf, 148.3 kB. 148.3 kB 2021-12-20 10.14
Protokoll-maj-2021.pdf Pdf, 177.5 kB. 177.5 kB 2021-12-20 10.16
Protokoll-september-2021.pdf Pdf, 147.3 kB. 147.3 kB 2021-12-20 10.15
Protokoll-november-2021.pdf Pdf, 145.2 kB. 145.2 kB 2021-12-20 10.15

Kontakt