Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Insynsråd

Länsstyrelsen är en enrådighetsmyndighet med insynsråd. Det betyder att landshövdingen är direkt ansvarig inför regeringen och insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Insynsrådet ska vara ett stöd för landshövdingen och verksamheten. Rådet utses av regeringen efter förslag från landshövdingen. Rådet sammanträder cirka 3-4 gånger per år.

Ledamöter

Regeringen har förordnat följande ledamöter i insynsrådet vid Länsstyrelsen i Hallands län från och med den 1 mars 2022:

  • Hallands landshövding, ordförande
  • Stephen Hwang, högskolerektor
  • Helene Andersson, regionråd
  • Adnan Dibrani, riksdagsledamot
  • Ulrika Jörgensen, riksdagsledamot
  • Marie Axtelius, regionchef, Företagarna
  • Anders Richardsson, regionordförande, LRF
  • Björn Sjöström, verkställande direktör

Möten med insynsrådet 2024

Mars

Maj

September

November


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss