Insynsråd

Länsstyrelsen är en enrådighetsmyndighet med insynsråd. Det betyder att landshövdingen är direkt ansvarig inför regeringen och insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Insynsrådet ska vara ett stöd för landshövdingen och verksamheten. Rådet utses av regeringen efter förslag från landshövdingen. Rådet sammanträder cirka 3-4 gånger per år.

Regeringen har förordnat följande ledamöter i insynsrådet vid Länsstyrelsen i Hallands län från och med den 1 mars 2019:

  • Lena Sommestad, landshövding, ordförande
  • Stephen Hwang, högskolerektor
  • Lise-Lotte Bensköld-Olsson, regionråd
  • Curry Heimann, museichef
  • Fisnik Nepola, IFS-rådgivare
  • Elisabeth Falkhaven, riksdagsledamot
  • Ulrika Jörgensen, riksdagsledamot
  • Marie Axtelius, regionchef, Företagarna
  • Anders Richardsson, regionordförande, LRF

Möten med insynsrådet 2020

  • 23 mars 9.45 - 11.30
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll-mars-2018.pdf 165.4 kB 2019-01-25 13.42
Protokoll-maj-2018.pdf 131.9 kB 2019-01-25 13.43
Protokoll-september-2018.pdf 131.4 kB 2019-01-25 13.43
Protokoll-november-2018.pdf 132.9 kB 2019-01-25 13.43
Protokoll-mars-2019.pdf 127 kB 2019-06-12 08.36
Protokoll-maj-2019.pdf 144.3 kB 2019-12-11 13.10
Protokoll-september-2019.pdf 44.3 kB 2019-12-11 13.10
Protokoll-november-2019.pdf 52.3 kB 2019-12-18 09.57

Kontakt