Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13 FS 2022:1

Utkom från trycket den 7 februari 2022

Länsstyrelsen i Hallands läns bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns (Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikts) föreskrifter (14FS 2021:43) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt;

Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Vattenmyndigheten för Västerhavets vatten-distrikt) har den 20 december 2021 (dnr 537-47542-2020), med stöd av 4 kap. 8 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660), beslutat om föreskrifter om kvalitets-krav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt. Föreskrifterna gäller även i bland annat Hallands län.

Föreskrifterna trädde i kraft den 22 december 2021. Genom föreskrifterna upp-hävdes Länsstyrelsen i Västra Götalands läns (Vattenmyndigheten för Västerhavet vattendistrikts) föreskrifter (14FS 2016:58) om kvalitetskrav för vattenförekoms-ter i Västerhavets vattendistrikt.

Föreskrifterna har författningsnummer 14FS 2021:43. Föreskrifterna i sin helhet finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg, och via Länsstyrelsens hemsida https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/forfattningar.html Länk till annan webbplats.

Kontakt