Författningar 2021

Författningar från 2021 och framåt publiceras som webbsidor nedan. Vissa enstaka författningar är på grund av omfattningen publicerad i formatet pdf tills vidare.

 • 13 FS 2021:6


  Utkom från trycket den 27 maj 2021.Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter (13 FS 2021:1) om deltagar­begränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra sprid­ning av sjukdomen covid-19.
 • 13 FS 2021:5


  Utkom från trycket den 14 maj 2021.Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 6 maj 2021 om:
  Naturreservatet Söderängarna i Halmstads kommun (diarienummer 511-6680-17).

 • 13 FS 2021:3


  Utkom från trycket den 19 mars 2021.Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 16 mars 2021 om: Naturreservatet Smedjeån Skönhult i Laholms kommun (diarienummer 511-5304-20)
 • 13 FS 2021:2


  Utkom från trycket den 26 februari 2021Förteckning över gällande författningar och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Hallands län.
 • 13 FS 2021:1


  Utkom från trycket den 22 januari 2021.Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)