Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt kulturreservat i Halland

Lilla
Äskhult i förgrunden på den avlånga och vackra drumlinen som i sin förlängning
omfattar hela Äskhults by. Drönarbild av Pär Connelid.

Lilla Äskhult i förgrunden på den avlånga och vackra drumlinen som i sin förlängning omfattar hela Äskhults by. Drönarbild av Pär Connelid.

Den 11 juni beslutade Länsstyrelsen i Hallands län om att bilda kulturreservatet Lilla Äskhult i Kungsbacka kommun. I lördags, den 6 juli, vann beslutet laga kraft.

Västkuststiftelsen äger och förvaltar Lilla Äskhult, liksom även det intilliggande kulturreservatet Äskhult. Sammantaget utgör de båda reservaten det historiska Äskhults by, som ligger uppe på en mäktig moränformation, en så kallad drumlin.

Syftet med kulturreservatet är enligt beslutet ”att skydda och vårda Lilla Äskhults kulturlandskap med sitt biologiska kulturarv, samt levandegöra och återskapa en helhetsmiljö med gårdsbebyggelse, odlings-, ängs-, betes- och skogsmarker, som det gestaltade sig under den agrara revolutionens slutfas vid sekelskiftet 1900.”

Vi är mycket glada och stolta över denna nya del av Äskhult, som på sikt kommer att bredda både tids- och rumsupplevelsen för besökarna, säger antikvarie Jenny Nord på Länsstyrelsen i Hallands län.

Lilla Äskhult representerar tiden efter jordbruksreformerna

Det intilliggande kulturreservatet Äskhult har alltsedan 1996 restaurerats för att återskapa kulturlandskapet så som det såg ut 1825, före jordbruksreformerna. Lilla Äskhults kulturlandskap kommer istället att representera tidpunkten kring sekelskiftet 1900, efter jordbruksreformerna. Det ger en pedagogisk möjlighet att kunna visa kulturlandskapet både före och efter jordbruksreformerna. Reservatet kommer att bli mindre musealt men ha större möjligheter för friluftsliv. Kungsbacka kommun driver café och besöksmålsverksamhet i Äskhult, medan Västkuststiftelsen förvaltar båda kulturreservaten.

Det nya kulturreservatet kommer stärka den verksamhet vi redan bedriver i Äskhult idag. Detta kommer ge oss större möjligheter att visa upp och väcka intresse för Äskhults historiska miljö och viktiga kulturarv, samtidigt som det stärker den lokala turismen. Att få kunskap om den egna orten och dess historia är avgörande för att skapa en starkare gemenskap i samhället. Vi är så glada att få fortsätta förvalta och utveckla denna platsen, säger Julia Mielke, utvecklare på Äskhults by

Västkuststiftelsens
museibönder i Äskhults by, från vänster: Emil Eklind, Johan Gustafsson, Gustav
Karlsryd och Jessica Berqvist.

Västkuststiftelsens museibönder i Äskhults by, från vänster: Emil Eklind, Johan Gustafsson, Gustav Karlsryd och Jessica Berqvist. Foto: Västkuststiftelsen

Jättespännande att verksamheten i Äskhult utvecklas, Lilla Äskhult ger ett mycket välkommet tillskott för att underlätta arbetet i kulturreservaten så vi kan göra ett ännu bättre jobb med att bevara vårt kulturarv som är så viktigt både för att förstå äldre generationers kunskap om jord och landskap och vad småskaligt hållbart brukande gör för den biologiska mångfalden. Fint att få utveckla friluftslivet här i Äskhult också, ser fram emot att få ta fram nya leder och en lägerplats nere vid sjön, säger Johan Gustafsson trädgårdsmästare och museibonde hos Västkuststiftelsen.

Västkuststiftelsens anställda i Äskhults by ser fram emot att fortsätta arbetet med Lilla Äskhult.

Det känns spännande med ett nytt riktår för Lilla Äskhult och att det nya kulturreservatet gör så att Svinsjön blir en del av de båda reservaten, säger Emil Eklind, trädgårdsmästare och museibonde hos Västkuststiftelsen.

Även personalutrymmen och arbete bakom kulisserna för skötsel och drift av Äskhult kommer att flyttas till Lilla Äskhult.

Jag ser fram emot nya byggnader som ska underlätta arbetet för oss och förhoppningsvis göra att vi får en bättre helhet i det arbetet vi gör i Äskhult, säger Jessica Berqvist, museibonde hos Västkuststiftelsen.

Arbete med att återskapa landskapet

Nu kommer arbetet att inledas med att återskapa betesmarker i de gamla trädbeklädda ängarna och i skogen som vuxit upp på utmarken. Parallellt med detta ska husen restaureras i tidsenlig stil, men också för att underlätta arbetsmiljön i båda kulturreservaten. Redan i år kommer den lilla linbastun, det vill säga huset där man torkade lin förr, att restaureras och mangårdsbyggnaden kommer också att ses över. Inför kommande säsonger ska stigar och skyltar också tas fram. Kulturreservatet har ännu en blygsam framtoning och är inte så besöksvänligt då både stigar och information saknas, men här finns massor med spännande synlig historia att upptäcka.

Länsstyrelsen har gjort ett fantastiskt arbete i att realisera kulturreservatet Lilla Äskhult. För Västkuststiftelsen har arbetet bara börjat. Nu ser vi väldigt mycket fram emot restaureringen i enlighet med de önskemål och behov som framkommit i både kulturreservatets skötselplan och den förstudie gällande byggnaderna som vi sammanställt i samarbete med Länsstyrelsen i Hallands län, Kungsbacka kommun, Hallands kulturhistoriska museum och Svenska kulturhantverk, säger Saga Karlsson, ansvarig för byggnad och gestaltning hos Västkuststiftelsen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss