Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Wind Farms Götaland Svealand AB ansöker om ändring av villkor i tillstånd för Iglasjöns vindkraftspark i Kungsbacka kommun

Länsstyrelsens logotyp.

Wind Farms Götaland Svealand AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan enligt miljöbalken om ändring av villkor 3 i tillstånd till vindkraftspark Iglasjön daterat 2012-08-28 (551-7347-11) på fastigheterna Ölmevalla-Klev 1:12 med flera i Kungsbacka kommun.

Bolaget yrkar att villkor 3 ändras på så sätt att kontroll av den ekvivalenta ljudnivån vid bostäder görs genom närfältsmätningar och beräkningar. Det innebär att kravet på immisonsmätningar vid bostäder tas bort.

Ansökningshandlingarna finns tillgänglig hos aktförvararen på Bygg- och miljöförvaltningen i Kungsbacka kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av tillståndsansökan ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 22 augusti 2024. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-4512-2024 anges.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss