Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vasa Vind AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till Bräknesbackens vindkraftspark i Halmstads kommun

Länsstyrelsens logotyp.

Vasa Vind AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraftverk på fastigheterna Tönnersjöheden 23:4, Amböke 1:17 och 1:48, Stenlia 1:2, Munkabol 1:3 och 1:4, Öknalt 1:3, 1:6 och 1:7 samt Tavla 1:2, 1:7, 2:14 och 2:19 i Halmstads kommun (Bräknesbackens vindkraftspark). Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Ansökan omfattar att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft med 10 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 250 meter med tillhörande anläggningar, vägar och annan infrastruktur, kringutrustning och liknande inom verksamhetsområdet.

Verksamheten omfattas av kravet på specifik miljöbedömning i 6 kap. miljöbalken.

Tillståndsansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Bygg- och miljöförvaltningen i Halmstads kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av till­ståndsansökan ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 10 septem­ber 2024. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-9132-2023 anges.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss