Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB har lämnat in en prövotidsredovisning avseende dagvattenrening för avfallsanläggning i Falkenbergs kommun

Länsstyrelsens logotyp.

Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB har till Miljöprövnings­delegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en prövotidsredovisning avseende dagvattenrening, enligt utrednings­villkor U1 i tillstånd från den 16 oktober 2018, dnr 551-3509-18, gällande Gödastorps avfalls­anläggning på fastigheten Gödastorp 3:15 i Falkenbergs kommun.

Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB yrkar vissa slutliga villkor för föroreningshalter i dagvatten.

Tillståndsansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av tillståndsansökan ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 28 augusti 2024. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 9245–2023 anges.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss