Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Derome Timber AB har meddelats tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till Okome hyvleri i Falkenbergs kommun

Länsstyrelsens logotyp.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län har genom beslut den 19 juni 2024 meddelat Derome Timber AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet på fastigheten Okome 3:62 i Falkenbergs kommun. Miljöprövningsdelegationen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Tillståndet omfattar en produktion av högst 200 000 m3 hyvlat virke per år, produktion av maximalt 19 000 ton pellets per år, årlig lagring av maximalt 19 000 ton träbränsleflis eller annat träbränsle, samt förbränning i en biobränsleeldad panna med en total tillförd effekt om högst 3 MW.

Tillståndet får tas i anspråk omedelbart även om det överklagas (verkställighetsförordnande).

Beslutet hålls tillgängligt hos aktförvararen på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun och hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Eventuellt överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 24 juli 2024. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-1796-2023 anges.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss