Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Biltema Logistics AB har meddelats ändring av tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till Biltema Lager 7 i Falkenbergs kommun

Länsstyrelsens logotyp.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län har genom beslut den 19 juni 2024 meddelat Biltema Logistics AB beslut om ändring av beslutsmening och villkor i tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till lagerverksamhet på fastigheten Tröinge 6:107 i Falkenbergs kommun (dnr 551-6146-2021).

Beslut om villkorsändring omfattar korrigering av beslutnings­meningen och villkor 2 e. genom att ”oxiderande ämnen” byts ut mot ”organiska peroxider”.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Beslutet hålls tillgängligt hos aktförvararen på Miljö- och hälso­skyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun och hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Eventuellt överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 24 juli 2024. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-436-2024 anges.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss