Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Berte Qvarn AB i Falkenbergs kommun har meddelats slutliga villkor enligt 9 kap. miljöbalken gällande prövotidsutredningarna U1, U4 och U5

Länsstyrelsens logotyp.

Genom beslut den 18 juni 2024 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län meddelat Berte Qvarn AB slutliga villkor enligt miljöbalken gällande prövotidsutredningarna U1, U4 och U5 i till-stånd från den 22 juni 2021, dnr 551-4340-2020, för bolagets verksam-het på fastigheterna Bärte 1:1 m.fl. i Falkenbergs kommun.

Villkor har meddelats avseende verksamhetsbuller och vissa åtgärder vid brand eller annan olycka.
Beslutet hålls tillgängligt hos aktförvararen på Miljö- och hälsoskydds-förvaltningen i Falkenbergs kommun och hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Eventuellt överklagande ska ha kommit in till Länsstyrel-sen senast den 23 juli 2024. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-3088-2023 anges.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss