Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skydd av kulturegendom bevarar vårt kulturarv i krig

Framsidan på rapporten

Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram publikationen ”Kulturmiljö i beredskap”. Den är högaktuell med tanke på klimatförändringar och den säkerhetspolitiska situation som vi befinner oss i.

I beredskapsplaneringen och i målen för kulturmiljöarbetet, ingår skydd av kulturegendom som en grundförutsättning för att bevara vårt kulturarv.

Sverige behöver ha en beredskap för att kunna hantera olika typer av hot mot vår säkerhet. Vi hoppas att skriften kan ge en bild av Länsstyrelsens ansvar i beredskapsplaneringen som rör kulturmiljöer och kulturegendom, säger Emma Östlund, länsantikvarie vid Länsstyrelsen Halland.

I skriften får vi exempel på det arbete, med utgångspunkt i folkrätten, som pågår på länsstyrelserna i uppbyggnaden av det civila försvaret. Arbetet har som mål att så långt möjligt skydda vårt lands kulturegendom.

Här finns också återblickar bakåt i historien på tidigare beredskapsinsatser. Publikationen lyfter även fram exempel hur klimatförändringar påverkar kulturmiljöer vilket visar på det behov av omfattande förebyggande insatser som finns.

I kapitlet om Halland lyfts frågan om kulturarvet i ett förändrat klimat och det arbete som görs på temat i samverkan Västra Götalands län.

Skriften finns i både tryckt och digital form och har levererats till bland annat Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet. Den kommer också att distribueras till politiker samt lokala, regionala och nationella myndigheter. Länsstyrelsen planerar att ta fram informationsskrifter med andra teman.

Ta del av rapporten "Kulturmiljö i beredskap" Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss