Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rapportera sjuk, skadad eller död fisk

Lax från Torneälv år 2023 med hudblödningar Red Skin Disease
(RSD).

Lax från Torneälv år 2023 med hudblödningar Red Skin Disease (RSD). Foto: Charlotte Axén SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt)

Under försommaren har det kommit flera rapporter om fisk med olika sjukdomssymptom, bland annat från Ätran, men även från Norge och Brittiska öarna. Det kan vara svårt att fastställa vilken sjukdom det rör sig om genom ett foto, men det är viktigt att du som fångar eller ser sjuk, skadad eller död fisk, rapporterar in den till SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt), för att vi ska kunna följa utvecklingen i våra vattendrag.

Sedan 2014 har vissa vattensystem drabbats av sjuklighet och dödlighet på återvändande lax. Problem uppstår dels under sommaren, dels vid tiden för lek. Det kan röra sig om hudblödningar Red Skin Disease (RSD) och sår, men merparten av fiskarna har också blivit svampangripna. Det är inte fastställt vad som orsakar symptomen men forskning pågår bland annat hos SVA.

Det förekommer även fisk med Red Vent Syndrome (RVS) som är en infektion, orsakad av spiralmasken Anisakis simplex, för vilken bland annat lax kan vara mellanvärd för. Vid RVS ses svullnad, rodnad, blödningar och fjällförlust av varierande grad runt laxens kloak (anus och könsöppning).

Laxen drabbas i havet

Infektionen drabbar laxen under havsfasen och kvarstår under några månader efter att laxen återvänt till sötvatten. Grilse, det vill säga lax som återvänder för lek efter bara ett år till havs, verkar vara drabbade i högre grad än fisk som varit till havs mer än ett år.

Anisakis simplex är en zoonos, det vill säga den kan smitta till människa. Larver kan finnas även i andra delar av fisken än runt gattet. Det är därför inte säkert att äta fisken rå även om man skurit bort det synligt infekterade området.

Milda symtom vid RVS

Milda symtom vid Red Vent Syndrome (RVS). Foto: Mikael Henriksson, Statens veterinärmedicinska anstalt

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss