Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut om bildande av Joastorps naturreservat i Varbergs kommun

Länsstyrelsens logotyp.

Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram ett förslag till beslut om bildande av Joastorps naturreservat i Varbergs kommun.

Förslaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning, föreskrifter samt skötselplan.

Länsstyrelsen förelägger härmed, enligt 24§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken, ägare och innehavare av särskild rätt till marken inom området att inkomma med yttrande över förslaget. Yttranden behöver bara lämnas in om det finns synpunkter på förslaget som Länsstyrelsen behöver ta ställning till.

Yttranden ska lämnas skriftligen till halland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 301 86 Halmstad senast den 2 september 2024. I skrivelsen ska diarienummer 511-6102-21 anges.

Förslag till beslut med bilagor finns på Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/halland Länk till annan webbplats. under kungörelser samt på Länsstyrelsen, Slottsgatan 2, Halmstad fram till den 3 september.

Förslag till beslut Pdf, 786.3 kB.

Förlsag till skötselplan Pdf, 4.3 MB.

Artbilaga Pdf, 97.9 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss