Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bostadsmarknadsanalys för Halland 2024

Nybyggda radhus utmed en gata.

24 bostadsrätter i form av stadsvillor vid Dals Ängar i Falkenberg.

Ovanligt många färdigställda bostäder, mindre befolkningsökning än normalt samt en ökad och annorlunda hemlöshet jämfört med riket. Så kan man sammanfatta årets bostadsmarknadsanalys för Hallands län.

Halland har länge haft en stark befolkningsutveckling. Ökningen under 2023 var dock lägre än på mycket länge. Antalet invånare i Halland ökade endast med 941 personer. Då födelsenettot var negativt består länets folkökning i huvudsak av fler inflyttare än utflyttare. Liksom tidigare år var den procentuella ökningen störst i Varberg.

Fler färdiga bostäder men antalet hemlösa ökar

3381 lägenheter färdigställdes i Halland under förra året. Det är fler än på länge, då det inte sedan 1975 har färdigställts så många lägenheter i Halland. Dock visar siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) att antalet påbörjade lägenheter minskade stort under förra året, vilket kan förväntas resultera i färre färdigställda kommande år.

Trots att det har byggts mycket bostäder i Hallands län de senaste åren finns det människor som inte hittar en bostad som passar utifrån deras behov. Det kan finnas ekonomiska eller sociala orsaker till det, men det kan också bero på att de bostäder som finns att tillgå inte uppfyller behovet på annat sätt. Ett minskat bostadsbyggande framöver kan komma att förstärka bostadsbristen för redan utsatta grupper.

  • Unga vuxna, ofta utan kapital, kontakter och kötid.
  • Ensamstående föräldrar (framför allt kvinnor, som saknar fast inkomst och ofta nyligen separerade).
  • Anvisade nyanlända som hänvisas till ordinarie bostadsmarknaden max två år efter mottagande enligt bosättningslånen.

När det gäller hemlöshet visar Socialstyrelsens senaste kartläggning att antalet hemlösa i Halland ökat från 590 år 2017 till 859 år 2023. Den akuta hemlösheten har minskat medan andra former av hemlöshet har ökat. Nära hälften av de som befinner sig i akut och tillfällig hemlöshet gör det till följd av brist på hyreslägenheter och långa kötider.

För att uppnå en hållbar utveckling i länet behövs en väl fungerande bostadsmarknad. Det är också en förutsättning för att uppnå ett socialt hållbart samhälle, där alla grupper inkluderas. Det är därför angeläget att bostadsbyggandet inte stannar av trots dystra prognoser men också att det som byggs motsvarar det som efterfrågas. Parallellt med nyproduktion behöver det befintliga bostadsbeståndet värnas, då det är här huvudparten av alla bostäder finns. Dessa är dessutom ofta billigare och har lägre hyror.

Varför en bostadsmarknadsanalys?

Bostadsmarknadsanalys Halland är en del i Länsstyrelsens arbete med att lämna råd, information och underlag kommunernas planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen ska årligen analysera bostadsmarknaden i länet i en skriftlig rapport, som ska redovisas till Boverket den 15 juni varje år. Rapporten är ett kunskapsunderlag och vänder sig till den som har intresse av att följa utvecklingen på bostadsmarknaden i länet.

Rapporten har arbetats fram av planarkitekt Anna Nilsson och beslutats av landshövding Anders Thornberg. Medverkat har även länsarkitekt Cecilia Engström, integrationssamordnare Thijs den Teuling och sakkunnig i jämställdhet och mänskliga rättigheter Malin Stenman.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss