Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Halland ingår i Europas största vattenvårdsprojekt

Fisken havsnejonöga har en sugmun och på sidan av kroppen har den hål för sina gälar. 

Projektet kommer arbeta för att havsnejonöga ska överleva och öka i antal.

Länsstyrelsen Skåne får stöd från EU till att dra i gång ett av Europas största vattenrestaureringsprojekt. Närmare 400 miljoner kronor satsas på olika åtgärder i södra Sverige. Även Halland får en del av kakan, här blir det satsningar i Ätran och Högvadsån.

Under sju år ska aktörerna i projektet genomföra mer än 500 åtgärder. I Halland ska vandringshinder åtgärdas, lekbottnar och uppväxtmiljöer återskapas i Ätran och Högvadsån. Även längs kusten ska åtgärder göras som minskar ankringsskador i ålgräsängar och förbättrar möjligheten till spridning av bland annat djur, växter och sediment genom att åtgärda fysiska barriärer.

I Halland planerar vi att anlägga sedimentbankar för att havsnejonögats larver ska ha optimala uppväxtmiljöer. Traditionellt brukar man arbeta med att åtgärda strömmade sträckor för lax och öring, havsnejonöga behöver också strömmade sträckor för sin lek men även bakvatten med sediment där larverna kan växa upp. Vi kommer också att lyfta havsnejonöga som en viktig art för hela ekosystemet, säger fiskekonsulent Elisabeth Thysell på Länsstyrelsen i Hallands län.

Åtgärderna pågår till 2031

Utöver Halland ingår åtta länsstyrelser i projektet tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Karlstads universitet, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Helsingborgs kommun, Tingsryds kommun och Sportfiskarna.

Det är oerhört glädjande att vi har fått vår ansökan godkänd av EU:s Lifeprogram i tuff konkurrens med Europas övriga medlemsländer. Vi startar i höst och håller på ända till 2031 med insatser i nio län i södra Sverige. Vi kommer att förbättra våra vattenmiljöer i 20 vattendrag, från källflödena ända ut till havet, berättar projektledaren Karin Olsson på Länsstyrelsen Skåne som driver Improve Aquatic LIFE, som projektet heter.

I Improve Aquatic LIFE kopplar vi ihop myndigheter, forskning och ideella organisationer. Att aktörer från olika håll samarbetar och genomför storskaliga projekt är nyckeln till en långsiktig effektiv restaurering och hållbar vattenförvaltning, säger projektkoordinator Vibeke Lirås och tillägger att mångfalden av aktörer och åtgärder inom projektet är av central betydelse för att projektet ska bli framgångsrikt.

Exempel på delar i projektet

  • Projektets kanske mest spektakulära insats är etablerandet av ett tre hektar stort ålgräsområde i Natura 2000-området Stenungsundskusten, återskapande av stenrev i skånska kustvatten och åtgärdande av drygt 100 vandringshinder i vattendrag. Unika livsmiljöer återskapas vilket stärker fiskbestånd, den biologiska mångfalden och gynnar oss människor med olika ekosystemstjänster såsom rekreation och lokala ekonomier med ökad naturturism.
  • Särskilt fokus läggs på laxen, havsnejonöga och ålen som är starkt hotade arter i Europa. Genom smarta passagelösningar och förbättringar i livsmiljöer och vattenkvalitet är förhoppningen att överlevnaden och produktionen kommer att öka avsevärt.
  • Flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan, båda starkt hotade, återintroduceras i vattendrag där de har minskat drastiskt eller försvunnit. Musslorna fungerar som vattendragens egna reningsverk. En lyckad etablering bidrar till förbättrad vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald.
  • Utmaningar som översvämningar och torka i ett förändrat klimat ska motverkas genom att återställa vattendragens naturliga hydrologi genom återskapande av våtmarker och svämplan.

Fakta om projektet

Dessa deltar i Improve Aquatic LIFE

De nio Länsstyrelserna inom Västerhavets- och Södra Östersjöns vattendistrikt (Värmland, Västra Götaland, Halland, Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Östergötland) tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Karlstads universitet, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Helsingborgs kommun, Tingsryds kommun och Sportfiskarna.

Dessa finansierar projektet

Förutom finansiering från EU (60 procent) kommer Havs-och vattenmyndigheten (22,5 procent) och Naturvårdsverket (5 procent) medfinansiera projektet samt övriga partners (sammanlagt 12,5 procent).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss