Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Varje år saknas elever som inte återvänder till skolan efter loven

Skolelever sitter på golvet i en gympasal och lyssnar på sina idrottslärare. 

Foto: Johnér bildbyrå

Under loven ökar riskerna för barn och unga att bli utsatta för barnäktenskap, tvångsäktenskap och annat hedersrelaterat våld och förtryck under utlandsresor. Denna risk finns även för barn och unga i Halland. Du som möter barn och unga i jobbet och föreningslivet bör därför göra det du kan för att sätta stopp.

— Du kanske är lärare, eller så är du socionom inom socialtjänst. Du kanske är fritidsledare på en ungdomsgård, eller ledare i en idrott eller inom kyrkan. Det spelar egentligen ingen roll var du är verksam. Om du möter barn och unga och blir orolig för en person som du tror kan vara utsatt så är det viktigt att du vågar agera, säger Jennie Wallin, samordnare våld i nära relationer på Länsstyrelsen i Hallands län.

Gör så här:

  • Prata med personen du är orolig för och fråga om hen är utsatt för våld eller hot.
  • Anmäl till socialtjänsten om du känner oro för en person under 18 år.
  • Om du misstänker att personen är utsatt för brott, anmäl till polis och socialtjänst.
  • Agera snabbt om du misstänker att ett barn ska föras ut ur landet. Informera socialtjänsten så att barnet kan ges skydd genom ett utreseförbud.
  • Om personen är över 18 år, ge stöd och hjälp.

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och hanterar frågor om hedersrelaterat våld och förtryck kan du ringa den nationella stödtelefonen på 010-223 57 60 för att få råd och stöd.

Vill du ta del av informationsmaterial om det rättsliga skyddet mot hedersrelaterad brottslighet?
Affischer, broschyrer och foldrar för utskrift, hedersförtyck.se Länk till annan webbplats.

Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet

Jobbar du inom skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård eller polisen? Du har ett särskilt ansvar att skydda barn och unga. Ta del av den myndighetsgemensamma vägledningen som handlar om hur du bör agera och ge stöd och skydd vid hedersrelaterad brottslighet.

Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet, Länsstyrelsen Örebro Länk till annan webbplats.

Ytterligare stöd för yrkesverksamma för att förhindra bortföranden och fortsatt utsatthet hos barn och unga finns hos Jämställdhetsmyndigheten, exempelvis en nedladdningsbar ”Att tänka på-lista”.

Bortförda barn och unga, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Är du utsatt eller riskerar du att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck?

Prata med en vuxen du litar på, exempelvis någon på skolan eller på en ungdomsmottagning, eller ring polisen 112 om du är i fara. I Sverige får barn inte gifta sig och hedersförtryck är ett brott. Det gäller alla, även om du kommer från ett annat land och oavsett vilken religion du tillhör. Det står i lagen. Och det finns många som kan och vill hjälpa dig.

Du kan vända dig till socialtjänsten, hälso- och sjukvården eller polisen där du bor. Det finns också organisationer som kan hjälpa till.

Mer information för dig som är utsatt Länk till annan webbplats.

Tillsammans säger vi stopp – och ger hopp!

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss