Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

OX2 AB har meddelats tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till en solenergianläggning i Halmstads kommun

Länsstyrelsens logotyp.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län har genom beslut den 21 maj 2024 meddelat OX2 AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till att uppföra och driva en markbaserad solenergianläggning på fastigheten Fröllinge 1:4 i Halmstads kommun (Fröllinge solenergianläggning).

Tillståndet omfattar en markbaserad solenergianläggning med en maximal yta om 47 hektar.


Beslutet hålls tillgängligt hos aktförvararen på Bygg- och miljöförvaltningen i Halmstads kommun och hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Eventuellt överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 25 juni 2024. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-4463-2023 anges.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss