Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lassagård AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till verksamhet med djurhållning i Falkenbergs kommun

Länsstyrelsens logotyp

Lassagård AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till verksamhet med djurhållning på fastigheterna Ugglarp 2:74, 2:107 och 1:7 i Falkenbergs kommun. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Av ansökningshandlingarna framgår bl.a. följande. Lassagård AB ansöker om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet med maximalt 68 500 platser för unghöns inkl. tuppar, alternativt 166 000 platser för slaktkyckling.

Lassagård AB har yrkat att tillståndet ska få tas i anspråk omedelbart även om det överklagas (verkställighetsförordnande).

Verksamheten omfattas av kravet på specifik miljöbedömning i 6 kap. miljöbalken.

Tillståndsansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av tillståndsansökan ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 28 augusti 2024. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 8047–2023 anges.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss