Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till nytt beslut för Vallda Sandö naturreservat i Kungsbacka kommun

Länsstyrelsens logotyp.

Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram Förslag till nytt beslut för Vallda Sandö naturreservat i Kungsbacka kommun och utvidgning av reservatet.

Förslaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning, föreskrifter samt skötselplan.

Vissa outredda samfälligheter ingår i det aktuella området.

Länsstyrelsen i Halland förelägger härmed, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken, ägare och innehavare av särskild rätt till marken inom området att inkomma med yttrande över förslaget. Yttranden behöver bara skickas in om det finns synpunkter på förslaget som Länsstyrelsen behöver ta ställning till.

Yttranden ska lämnas skriftligen till halland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 301 86 Halmstad senast den 2 september 2024. I yttrandet ska diarienummer 511-5992-2023 anges.

Beslutshandlingarna hålls tillgängliga nedan samt på Länsstyrelsen, Slottsgatan 2, Halmstad fram till den 2 september 2024.

Förslag till beslut Vallda Sandö Pdf, 4 MB.

Bilaga 1 - Skötselplan Vallda Sandö Pdf, 12.1 MB.

Bilaga 2 - Tidigare beslut (Denna bilaga i beslutet är inte tillgänglig, för hjälp med uppläsning kontakta Länsstyrelsen) Pdf, 4.5 MB.

Bilaga 3 - Arter Pdf, 188.9 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss