Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

SIA – Glass AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till livsmedelsanläggning i Falkenbergs kommun

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

SIA – Glass AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad produktion av glass på fastigheterna Slöinge-Perstorp 1:44, 2:85 och 2:88 i Falkenbergs kommun. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. att SIA – Glass AB ansöker om tillstånd till att producera högst 30 000 ton glass per år. Ansökan inkluderar kylanläggningar som innehåller totalt 7 700 kg ammoniak.

SIA – Glass AB har yrkat att tillståndet ska få tas i anspråk omedelbart även om det överklagas (verkställighetsförordnande).

Verksamheten omfattas av kravet på specifik miljöbedömning i 6 kap. miljöbalken.

Tillståndsansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av tillståndsansökan ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 17 juni 2024. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 4969-2022 anges.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss