Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hemlösheten i Halland har ökat de senaste åren

Person som ligger i en sovsäck på en trottoar. En vit pappmugg står framför.

Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Trots detta finns det personer som lever i en situation av hemlöshet i nästan alla kommuner.

Hemlöshet förknippas ofta med någon som inte har tak över huvudet, men är en situation som kan se ut på olika sätt. En ny kartläggning visar att det totala antalet hemlösa i samtliga kategorier har ökat från 633 till 859 i Halland. Även sett efter antalet hemlösa per 10 000 invånare finns det en ökning från 19,8 till 25,1 i Halland.

 • Kategorin ”akut hemlöshet” har minskat från 149 till 90.
 • Kategorierna "Boendes på institutions- och kategoriboende" och "Personer som saknar långsiktig boendelösning har ökat kraftig.
 • Kategorin "Personer som ordnat eget kortsiktig boende" har minskat.

Det är inte ett statiskt läge att befinna sig i hemlöshet och personer som lever i en situation av hemlöshet är en heterogen grupp. Dessa personer har gemensamt att de helt saknar en bostad eller lever under mer eller mindre osäkra boendeförhållanden.

Det är Socialstyrelsen som har publicerat en ny kartläggning om hemlöshet som en del av sitt uppdrag kopplat till den nationella hemlöshetsstrategin 2022-2026.

Stödja kommunerna i arbetet mot hemlöshet

Länsstyrelsens uppdrag är att stödja kommunerna i arbetet mot hemlöshet. Inom ramen för den nationella hemlöshetsstrategin ger regeringen länsstyrelserna i uppdrag att under hela strategiperioden 2022 – 2026 stödja kommunerna i deras arbete med att motverka hemlöshet. Regeringen ser att länsstyrelserna på regional nivå kan utgöra ett stöd till kommuner i deras arbete med att motverka hemlöshet och att arbeta förebyggande mot avhysningar och på så sätt bidra till att målen i hemlöshetsstrategin uppfylls.

Länsstyrelserna ska bland annat bistå kommunerna genom att stödja kunskaps- och metodutveckling i kommunerna samt främja erfarenhetsutbyte om effektiva metoder och goda exempel i arbetet med att motverka hemlöshet.

Dold hemlöshet

Ungefär samtidig som Socialstyrelsen publicerade sin kartläggning gjorde även Sveriges Stadsmissioner sin årliga rapport om hemlöshet där de i år lyfter den dolda hemlösheten. I den beskrivs det att hemlösheten i Sverige är mer utbredd och komplex än vad den officiella statistiken visar.

Trots att Socialstyrelsens kartläggning visar att den akuta hemlösheten har minskat, ser vi att andra former av hemlöshet har ökat i Halland. Det har stor påverkan på de individer som det berör. Något som Stadsmissionernas rapport tydligt visar. Vi ser behov och har i uppdrag att öka samverkan för att få en tydlig plats för sociala perspektiv inom samhällsplaneringen, säger Anna Nilsson, planarkitekt på Länsstyrelsen i Hallands län.

Webbinar om hemlösheten i Halland

Imorgon håller Länsstyrelsen i Hallands län ett webbinarie om hemlöshet i Halland där politiker och tjänstepersoner från offentlig verksamhet, civilsamhälle och bostadsbolag är inbjudna. Här berättar Socialstyrelsen om sin kartläggning, samt att Sveriges stadsmissionen kompletterar med sin bild av hemlösheten och Göteborgs stadsmission om verksamheten Bostad först.

De sju mest förekommande anledningar till hemlöshet är:

 • Missbruk/skadligt bruk/beroende
 • Arbetslöshet/ingen stadig inkomst
 • Psykisk ohälsa
 • Skulder
 • Godkänns inte som hyresgäst
 • Vräkning
 • Våld i nära relation

I den nationella hemlöshetsstrategin beskrivs fyra mål:

 • Hemlöshet ska förebyggas
 • Ingen ska bo eller leva på gatan
 • Bostad först bör införas nationellt
 • Det sociala perspektivet i samhällsplaneringen ska stärkas

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss