Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En dag för att stärka samverkan vid brand i skog och mark

Personer i ett rum som kollar på en karta

I förra veckan möttes GIS-samordnare och GIS-resurser från länets kommuner samt Räddningstjänst för att prata BrandGIS på Halmstad Högskola under en dag.

I mars 2022 startade Länsstyrelserna ett nationellt projekt kring metodutveckling, produktutveckling och samverkan för att få till ett effektivare GIS-stöd vid bränder i skog och mark. En GIS-resurs, eller Geocell som stöd för lägesbild vid brand i skog och mark, saknas vid många händelser. Nyttan av en sådan resurs är ovärderlig om en händelse eskalerar till större proportioner.

Skapa tydligt underlag

Projektets syfte är att skapa tydliga underlag enligt en specificerad standard för stabsledning. GIS-resursen, oberoende om den kommer från kommun, länsstyrelse eller räddningstjänst ska använda en känd gemensam metodik för kartering och visualisering. Förhoppningen är att detta kommer att bidra till kortare uppstartstider och ökad kontinuitetsförmåga. Vi ska helt enkelt kunna lösa av varandra, oavsett vilken kommun eller myndighet vi kommer från, förklarar Niklas Kåwe, GIS-samordnare på Länsstyrelsen i Hallands län.

Samverkan i Halland

Den 7:e maj var det därför en träff i Halland. Då träffades deltagare för att lära känna varandra och utforska hur samverkan mellan GIS-resurser och stab/Räddningstjänst kan se ut.

Vi var ett 30-tal, inklusive GIS-samordnare, GIS-resurser, WIS-utvecklare och Räddningstjänst, som samlades på Högskolan i Halmstad. Det var en väldigt lyckad och kreativ inramning, berättar Helen Stened, Beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Hallands län. Nu ska vi fundera vidare på hur vi ska hålla liv och utveckla denna väldigt spännande konstellation av personer och deras kunskaper.

Workshopen hölls av Henrik Lundqvist beredskapshandläggare från Länsstyrelsen i Jönköping.

Om projektet

BrandGIS-projektet är finansierat via MSB:s 2:4-anslag. Det är till för att stärka samhällets krisberedskap och försvarsförmåga.

Om projektet på portalen BrandGIS Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss