Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut om utvidgning av naturreservatet Blåalt i Laholms kommun

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram ett förslag till beslut om utvidgning av naturreservatet Blåalt i Laholms kommun. Förslaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning, föreskrifter samt skötselplan.

Länsstyrelsen förelägger härmed, enligt 24§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken, ägare och innehavare av särskild rätt till marken inom området att inkomma med yttrande över förslaget. Yttranden behöver bara lämnas in om det finns synpunkter på förslaget som Länsstyrelsen behöver ta ställning till.

Yttranden ska lämnas skriftligen till halland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 301 86 Halmstad senast den 25 juni 2024. I skrivelsen ska diarienummer 511-7339-2021 anges.

Förslag till beslut med bilagor finns nedan på Länsstyrelsens webbplats samt på Länsstyrelsen, Slottsgatan 2, Halmstad fram till den 25 juni.

Förslag till beslut - Blåalt Pdf, 1.2 MB.

Bilaga 1 - Beslut från 2015 Pdf, 4.8 MB. (Delar av detta beslut är inte tillgängligt, vid hjälp med uppläsning kontakta Länsstyrelsen i Hallands län)

Bilaga 2 - Skötselplan Blåalt Pdf, 5.8 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss