Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöskydd: Vatten & Miljö i Väst AB ansöker om villkorsändring av tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till Sandladan i Falkenbergs kommun

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Vatten & Miljö i Väst AB (Vivab) har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om villkorsändring i tillstånd gällande Sandladans återvinningscentral på fastigheten Arvidstorp 1:39 i Falkenbergs kommun.

Vivab yrkar att villkor 6 ska ändras så att tiden för flisning av träavfall utökas sommartid samt att åtagandet om el i befintligt stängsel runt anläggningen utgår.

Ansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen.

Den som vill yttra sig med anledning av ansökan ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 17 april 2024. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-9028-2023 anges.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss