Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Berte Qvarn AB har lämnat in en prövotidsredovisning enligt 9 kap miljöbalken för deras verksamhet i Falkenbergs kommun

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Miljöskydd. Berte Qvarn AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en prövotidsredovisning för utredningsvillkor U1, U4 och U5, i tillstånd från den 22 juni 2021, dnr 551-4340-2020, gällande bolagets verksamhet på fastigheterna Bärte 1:1 m.fl. i Falkenbergs kommun.

U1 avser dagvattenhantering och bolaget har föreslagit att dagvattenbrunnar ska förses med filter. U4 avser avstängningsanordningar och bolaget har föreslagit ett flertal åtgärder för att förhindra att förorenat vatten når Suseån vid olycka eller brand. Vad gäller U5 som avser impulsljud från verksamheten, så förekommer inte några sådana enligt bolaget.

Prövotidsredovisningen finns tillgänglig hos aktförvararen på Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av prövotidsredovisningen ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 24 april 2024. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-3088-2023 anges.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss