Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets vårblomning har startat i Hallands kustvatten

Ett ”plockepinn” av kedjor av kiselalgen Skeletonema
marinoi i Laholmsbukten. Foto; Michaela Stragnefors, Sweco

Ett ”plockepinn” av kedjor av kiselalgen Skeletonema marinoi i Laholmsbukten. Foto; Michaela Stragnefors, Sweco

Färska växtplanktonprover från Hallands kustvatten, från 5 mars, vittnar om stora mängder av kiselalgen Skeletonema marinoi som är typisk för vårblomningen i Västerhavet.

Arten utgjorde dessutom en stor majoritet av alla växtplankton större än 10 µm (mikrometer) i både Laholmsbukten och utanför Nidingen. Vi inväntar ytterligare svar från regional och nationell miljöövervakningen i Bohuslän, men om vårblomningen inte redan startat där, lär den göra det inom kort.

Vårblomningen är en förutsättning för livet i havet då de blommande växtplanktonen utgör basen i många näringskedjor. De tar upp näringsämnen ur vattnet och blir sedan mat till en mängd mikroorganismer och djur.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss