Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Storsatsning på Klimatklivet 2024

Laddstation för elbilar. Klimatklivets logotype i gult och svart ovanpå fotot. 

Bild: Naturvårdsverket.

Regeringen har förstärkt och förlängt Klimatklivet till 2028. Anslaget till detta statliga investeringsstöd uppgår till fem miljarder kronor 2024. Från den 4 mars finns det möjlighet att söka stöd för åtgärder som bidrar till att minska klimatpåverkande utsläpp.

Flera ansökningsperioder under 2024

Under 2024 går det att söka medel under vår, sommar och höst. Under perioden 4–15 mars kan företag och organisationer lämna in ansökningar för alla typer av åtgärder, utom publika laddstationer som har en egen ansökningsperiod. Åtgärderna ska ha en hög klimatnytta per investerad krona och skulle inte genomförts utan ekonomiskt stöd. Exempel på åtgärder i denna kategori är elektrifiering, produktion och anslutning till fjärrvärme, cykelvägar och satsningar på biobränslen.

Mellan 25 mars–5 april kan företag och organisationer lämna anbud för publika laddstationer.

17 nya publika laddstationer får stöd

Naturvårdsverket har redan i år beviljat stöd från Klimatklivet till 17 nya publika laddstationer i Halland. Flertalet av dessa ligger i Halmstad, men stöd har även getts till stationer i Torup, Rydöbruk och Kungsbacka.

Enskilt störst stödbelopp beviljades till Hedin Supercharge AB som ska bygga två snabbladdnings­stationer i länet med maximala effekter på 400 kilowatt, dels vid Flygstaden i Halmstad, dels vid Hede i Kungsbacka. Rejmes Personvagnar AB har också fått stöd för en snabbladdningsstation, vilken i deras fall får effekten 200 kilowatt och anläggs i Halmstad.

Flest beviljande om stöd gavs dock till Halmstads Energi och Miljö AB som ska bygga 11 laddstationer runt om i Halmstads kommun.

– Under de senaste åren har det skett en omfattande utbyggnad av publik laddinfrastruktur i Halland. Till stor del har denna utbyggnad skett utan statligt stöd, det gäller exempelvis snabbladdarna längs E6, säger Patrik Ekheimer, energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Halland. Klimatklivet möjliggör dock utbyggnad av laddinfrastruktur i mindre orter och på platser där det idag saknas laddmöjligheter.

Söktrycket är högt

Den senaste ansökningsomgången, augusti–september 2023, slogs ett nytt rekord, då fick Länsstyrelsen i Hallands län in hela 66 ansökningar. Halland tillhör också de sex län som fick flest ansökningar sett till befolkningsmängd.

— Det är glädjande att länets aktörer varit på tårna och fått fram så många och tydligt avgränsade projekt, säger Martin Gometz, energi- och klimathandläggare på Länsstyrelsen i Hallands län. Det är också glädjande att enskilda aktörer vill driva storskaliga projekt såsom en större biogasanläggning där det skulle kunna produceras både flytande och komprimerad biogas.

En bred satsning på lokala och regionala projekt

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som bidrar till att minska klimatpåverkande utsläpp. Stödet infördes 2015 och har av regeringen pekats ut som ett brett styrmedel som kan användas till marknadsintroduktion av ny klimatsmart teknik. Hittills har närmare 220 halländska projekt beviljats totalt drygt 260 miljoner kronor i stöd. Störst stöd har gått till Vessige Biogas som fick knappt 25 miljoner kronor för att bygga en anläggning som uppgraderar biogas till fordonsgas. Det minsta projektet gällde en laddstation i Falkenberg som fick knappt 16 000 kr i stöd.

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona, och som inte skulle genomförts utan ekonomiskt stöd. Ansökningarna görs hos Länsstyrelsen, men det är Naturvårdsverket som fattar beslut och betalar ut stöd. I statens budget för 2024 har 5,0 miljarder anslagits till Klimatklivet, vilket kan jämföras med 3,1 miljarder för 2023.

Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats. och på Länsstyrelsens webbplats.

Halländska organisationer som fått stöd inom Klimatklivet under januari 2024

Organisation

Åtgärd

Beviljat stöd

Stödandel

Hedin Supercharge AB

Publik snabbladdning på Kundvägen i Halmstad

3 015 847 kr

70%

Hedin Supercharge AB

Publik snabbladdning på Hedebrovägen i Kungsbacka

2 778 627 kr

70%

Halmstads Energi och Miljö AB

Etablering av publik laddinfrastruktur, Stationsgatan Halmstad

371 550 kr

50%

Halmstads Energi och Miljö AB

Etablering av publik laddinfrastruktur, Torggaraget Halmstad

347 550 kr

50%

Mediafastigheter i Halland

Najaden i Halmstad elbilsladdning

150 000 kr

48%

Halmstads Energi och Miljö AB

Etablering av publik laddinfrastruktur, Torsgatan Halmstad

393 050 kr

50%

Rejmes Personvagnar AB

Publika snabbladdare vid Rejmes Personvagnar i Halmstad

920 990 kr

70%

Halmstads Energi och Miljö AB

Etablering av publik laddinfrastruktur, Tylösand

238 150 kr

50%

Halmstads Energi och Miljö AB

Etablering av publik laddinfrastruktur, Västra stranden

333 350 kr

50%

Halmstads Energi och Miljö AB

Etablering av publik laddinfrastruktur, Getinge

228 200 kr

50%

Halmstads Energi och Miljö AB

Etablering av publik laddinfrastruktur, Kärlekens IP

238 150 kr

50%

Halmstads Energi och Miljö AB

Etablering av publik laddinfrastruktur, Söndrumsskolan

238 150 kr

50%

Halmstads Energi och Miljö AB

Etablering av publik laddinfrastruktur, Örjans vall

333 550 kr

50%

Halmstads Energi och Miljö AB

Etablering av publik laddinfrastruktur, Halmstads arena

393 050 kr

50%

Halmstads Energi och Miljö AB

Etablering av publik laddinfrastruktur, Esperedsvallen Oskarström

228 200 kr

50%

Hylte kommun

Laddstation Torup pendlarparkering

180 000 kr

55%

Hylte kommun

Laddstation Rydögolfklubb

180 000 kr

55%

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss