Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Biologisk mångfald på årets miljömålskonferens

Bilden visar en man som tar ett skutt i regn med paraply. Mannen syns endast bakifrån,

I Sverige hotas mer än 2 000 växt- och djurarter av utrotning. Hur påverkar förlusten av biologisk mångfald samhället? Det är en av många intressanta frågor som ställs vid årets miljömålskonferens den 26 januari i Halmstad.

På fredag samlas 200 personer på Kulturskolan Najaden i Halmstad för 2024 års miljömålskonferens i Halland. Konferensen fokuserar i år på den ekologiska delen av Agenda 2030 och har biologisk mångfald som tema.

Internationellt till lokalt

Konferensen inleds av landshövding Anders Thornberg. Under dagen kommer deltagarna att bland annat få höra Jenny Klingberg, föreståndare för Gothenburg Global Biodiversity center vid Göteborgs universitet, tala om hur fascinerande – och livsviktig biologisk mångfald är.

Johan Abenius, Naturvårdsverket, bjuder på en internationell utblick i ämnet och hur EU:s strategi för biologisk mångfald kan genomföras.

Det halländska perspektivet tas bland annat upp av hushållningssällskapets Sofie Pålsson, som arbetar med Hela Halland blommar. Projektet främjar biologisk mångfald genom att bland annat skapa blommande fältkanter runt de halländska åkrarna.

Skogen och invasiva arter

Skogen och skogsförvaltningens betydelse, hotet från invasiva arter och processen med att skapa ett kommunalt naturreservat är annat som står på agendan den här dagen.

– Det är många som anmält sig så vi ser att engagemanget för temat är stort, vilket är väldigt roligt. Under dagen kommer vi få höra flera goda exempel på hur vi kan arbeta för biologisk mångfald. Det kommer även finnas fler exempel i foajén, säger Helena Westberg samordnare av årets miljömålskonferensen.

I samarbete med regionen

Miljömålskonferensen arrangeras av Länsstyrelsen i Hallands län i samarbete med Region Halland. Den vänder sig till politiker, personer som arbetar i kommuner och regioner, företrädare för företag, intresseorganisationer, studenter och andra som arbetar med hållbarhetsfrågor.

Här är hela programmet

 • 08.30 Drop in för frukost & mingel
  Moderator för dagen: Magnus Redegard, Länsstyrelsen
 • 09.00–9.30 Inledning
  Länsledning, Länsstyrelsen i Halland län
  Helene Andersson, ordf. regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
  Presentation av alla föreläsare på scenen
 • 9.30–10.15 Biologisk mångfald – fascinerande och livsviktig
  Jenny Klingberg, föreståndare för Gothenburg Global Biodiversity center, Göteborgs Universitet
 • 10.15–10.45 Hur genomför vi EUs strategi för biologisk mångfald?
  Johan Abenius, Samordnare EU och internationellt arbete med biologisk mångfald, Naturvårdsverket
 • 10.45–11.05 PAUS
 • 11.05–12.15 Climb – ett verktyg för att tydliggöra arbetet med biologisk mångfald
  • Tim Norrman Schnoor, Klimat och hållbarhetschef Bostadsutveckling, Skanska
  • Hela Halland blommar Sofie Pålsson, Växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet
  • Bland svenska lianer och jätteekar - Processen att bilda ett kommunalt naturreservat Rebecka Thise, kommunekolog, Laholm kommun
 • 12.15–13.00 LUNCH
 • 13.00–14.20 Konkreta exempel
  • Skogen och förvaltning för biologisk mångfald Line Djupström, Fil. Dr. Forskare inom naturvårdsbiologi, Skogforsk
  • Halmstad kommuns skogar nu och i framtiden, Mikael Larsson och Joel Jansson, Enhetschef på Skogs- och viltvårdsenheten respektive kommunekolog, Halmstad kommun
  • Ytterligare konkret exempel på arbete fylls på inom kort
 • 14:20–14:30 PAUS
 • 14.30–15.00 Hjälp oss bekämpa invasiva arter
  Kent Lindqvist och Christian Harlos, Naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen i Hallands län
 • Sammanfattning och avslutning
  Kvardröjande mingel i foajén

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss