Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens omställnings- och arbetsbristprocess är nu avslutad

länsstyrelsen i hallands entré

Nu har förhandlingarna i den omställnings- och arbetsbristprocess som pågått sedan den 28 september förra året avslutats. Budgetneddragningar och ökade kostnader som Länsstyrelsen i Hallands län kommer att möta under kommande år har legat till grund för processen.

I ett första läge saknades finansiering för 14 årsarbetskrafter. Länsledningen gav då ett internuppdrag där förslag på möjliga kostnadsbesparingar och verksamhetsförändringar togs fram. Vilka konsekvenser dessa förändringar skulle leda till för både verksamhet och medarbetare redovisades också.

Resultatet av denna internutredning tillsammans med budgetpropositionen, som kom den 20 september, bidrog till flera åtgärder. Bland annat innebar det att flera medarbetare med tidsbegränsade tjänster inte fick förlängd anställning och att pensionsavgångar inte fick återbesättas. Efter det fanns det fortfarande sju årsarbetskrafter där finansiering saknades.

Detta innebar ytterligare ett antal åtgärder och beslut för att hantera bristen på finansiering med bland annat pensionsavgångar, frivilliga avgångar, erbjudande av andra tjänster på myndigheten samt en uppsägning på grund av arbetsbrist.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss