Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillgången till kontanta betaltjänster minskar

Sedlar och mynt

År 2023 är tillgången till betalkonto, internetbank, BankID, bankkort och Swish avgörande för möjligheten till att göra betalningar. För den som inte har tillgång till tjänsterna blir det allt svårare att hantera sin vardag. Samtidigt minskar tillgången till kontanter på flera håll i landet, något som försvårar ytterligare för vissa grupper i samhället. Det framgår i länsstyrelsernas rapport ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2023” som släpps idag.

Utvecklingen mot en mer digital betalningsmarknad skapar problem för personer som av olika skäl inte har möjlighet att använda digitala betalningssätt. För att kunna göra en betalning via Swish krävs det tillgång till ett betalkonto och BankID, vilket många inte har idag.

I rapporten framgår det att hallänningarna i allmänhet är mycket nöjda med de grundläggande betaltjänsterna i länet. De har bra mobiltäckning där de bor, de använder kort, Swish, Kivra och betalappar, men detta gäller inte för alla. Flera hallänningar saknar mobiltelefon som stödjer Swish och mobilt BankID och de har dålig mobiltäckning där de bor, vissa litar inte på tekniken och några saknar bankkonto.

Personer som inte har tillgång till dessa tjänster får svårare att hantera sin vardag. Det kan handla om att man får svårt att göra en räkningsbetalning, viktiga inköp, resa kollektivt eller betala för parkering. De som inte vill eller kan använda digitala betalningar, kanske för att de är rädda och ovana vid tekniken, har dålig uppkoppling eller har olika funktionsnedsättningar som försämrad syn och motorik. De hamnar i ett utanförskap och förlorar delaktighet i samhället, säger Ingvor Johansson som leder undersökningen bevakning av grundläggande betaltjänster i Hallands län.

Kontanter har fortfarande en viktig roll

Länsstyrelserna bevakar särskilt situationen för grupperna äldre och personer med funktionsnedsättning. I dessa grupper är kontantanvändningen högre och behovet av personlig service större. Kontanter har med andra ord fortfarande en viktig roll när det gäller att underlätta för vissa grupper i samhället att göra betalningar. Det är inte endast ålder som är avgörande för användandet av digital teknik eller inte, utan det är förmågan och möjlighet till att använda den.

Rapporten i Halland visar att allmänheten här är bekymrade över kontanternas framtid i länet. De beskriver det som att vi har byggt upp ett samhälle helt beroende av el och digitala lösningar. De anser att beredskapen är för låg vid kris, strömavbrott och internetstörningar. Ett exempel på detta är i Falkenbergs kommun där det inte längre finns någon bank som hanterar kontanter.

Sammantaget gör länsstyrelserna samma bedömning som ifjol; det politiska målet om att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser uppfylls inte. I Halland bedömer vi att betaltjänsterna inte är tillfredsställande för befolkningen i stort i länet. Betalmarknaden har misslyckats då de grundläggande betaltjänsterna inte är tillgängliga för alla. Många banker har blivit kontantlösa och uttagsautomater har plockats bort eller flyttats till gallerior med begränsade öppettider långt ifrån parkering.

Rapporten: Bevakning av grundläggande betaltjänster 2023

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2023 Länk till annan webbplats.

Om uppdraget – bevakning av grundläggande betaltjänster

Riksdagen beslutade 2007 att lagen om grundläggande kassaservice skulle avskaffas. Därmed avvecklades Svensk Kassaservice AB som utförde kassa-, bank- och plusgirotjänster. Den tidigare lagen om grundläggande kassaservice ersattes av det av riksdagen beslutade politiska målet att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Med grundläggande betaltjänster avses tjänster för att:

  • sköta betalningsförmedling, exempelvis betala räkningar
  • ta ut kontanter
  • sätta in dagskassor på bankkonto för företag och föreningar.

Länsstyrelserna har sedan 2009 i uppdrag att bevaka hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss