Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Resultat från DNA-analyser av vargangrepp mot fårbesättningar

Varg i skogen som står och spejar mot något som vi inte ser.

Under 2023 har Länsstyrelsen kunnat bekräfta fem vargangrepp mot fårbesättningar. Angreppen ägde rum i månaderna maj, september och oktober och rapporterades från tre olika kommuner. För att utreda om en särskilt skadegörande individ var inblandad och ansvarig för allvarlig skada beslutade Länsstyrelsen att analysera insamlat DNA.

Resultaten visar att tre olika vargindivider har lämnat DNA-spår på de drabbade fåren från tre av angreppen. I två fall gav analysen inget svar angående individ.

Inget tyder på en enskild skadegörande individ

Resultaten av DNA-analyserna visar att flera vargar varit involverade i angreppen. Det går inte att fastställa att någon specifik varg utfört upprepade angrepp under en begränsad tidsperiod. Med denna kunskap kan vi konstatera att det inte handlar om en specifikt skadegörande individ som har orsakat allvarlig skada. Därför saknas det juridiska förutsättningar för att besluta om skyddsjakt.

Information om de identifierade vargarna

Individ: G69-22

Kön: Hane

Angrepp mot får i Laholms kommun (maj)

Född i reviret Siggefora 1 (Uppsala-/Gävleborgs län)

Tidigare identifierad i Halland i februari

 

Individ: G93-23

Kön: Hane

Angrepp mot får i Hylte kommun (september)

Född i reviret Setten (Norge)

Avkomma till en Finsk-Rysk varg av stor genetisk betydelse

Senare identifierad två gånger i Skåne i oktober.

 

Individ: G99-23

Kön: Hona

Angrepp mot får i Laholms kommun (september)

Född i reviret Viken 1 (Västra Götalands län)

Tidigare identifierad nära Dumme Mosse utanför Jönköping i februari.

Inte DNA-träff alla gånger

Efter ett angrepp försöker Länsstyrelsen samla in DNA från vargen. Detta görs genom att stryka en bomullstops på fårets päls där vi misstänker att det kan finnas saliv från vargen. Eftersom saliven inte är synlig för ögat kan DNA lätt missas. DNA-molekylen är extremt känslig och reagerar på olika yttre påverkningar. Den är särskilt känslig för faktorer som kan orsaka nedbrytning eller förändring i dess struktur. Exempel på sådana påverkningar är solljus, fukt, hög temperatur samt kemikalier. Det är bara i några fall en analys kan ge träff på en enskild vargindivid. I andra fall kan analysen bara ge svar på art (varg).

Inventering av varg

Årligen mellan den 1 oktober och den 31 mars genomför Länsstyrelsen en inventering av varg. Uppdraget fokuserar på att fastställa familjegrupper och revirmarkerande par. Metoden för inventering i Skandinavien grundar sig främst på data insamlad på snötäckt mark. I Halland används viltkameror samt fotografier från allmänheten i större utsträckning. Markägare som har sett eller hört om varg på sin mark uppmanas att kontakta Länsstyrelsen för att diskutera lämplig placering av viltkameror.

Vargar är högst rörliga djur och många av de identifierade individerna i Halland har varit unga. Det är inte ovanligt att en varg passerar genom länet på några få dagar. Allmänhetens rapporter till Länsstyrelsen är av stor betydelse för att kunna observera och hantera dessa händelser.

Med vargens utbredning söderut i Sverige ökar möjligheten för etablering av par och revir i Halland. Många myndighetsbeslut som berör varg grundas på Länsstyrelsernas inventeringsresultat. Att bidra med rapporter är en viktig del av att öka kunskapen om varg och skapa underlag för välgrundade beslut.

Den som ser eller fotograferar ett rovdjur kan rapportera sin observation i www.skandobs.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss